آموزش طراحی انگشتر X-Ring

folderآموزش, آموزش مدلسازی

مقدمه: آشنایی با انگشتر X-Ring

انگشترهای سبک Signet در زمره انگشترهای خاص مردان هستند. انگشتر X-Ring که در این ویدیو مقاله با آن آشنا می شوید، از دسته این انگشترهاست. این مدل ها در دوران قدیم در میان خانواده های اشرافی رواج فراوان داشته و نشان بزرگی و عزت آن خانواده بوده است. امروزه اما کاربرد این مدلها تغییر کرده و اغلب برای مد و زیبایی استفاده می شود. خاصیت بزرگ بودن، نشان های روز دنیا و همچنین رنگ زیبای فلز مورد استفاده در این مدل ها باعث شده تا تمایل زیادی برای تهیه این مدل ها در بین مردان وجود داشته باشد.

تصویری از مدل هایی مختلف انگشتر Signet

در این پست قصد آموزش یک مدل ساده از این انگشتر ها را در نرم افزار راینو به صورت ویدیویی و در نرم افزار متریکس گلد به صورت متنی داریم. همانطور که می دانید نرم افزار راینو موتور نرم افزار متریکس گلد بوده و همه ابزارهای متریکس گلد بر روی این نرم افزار سوار می شوند. هنرجویانی که قصد پیشرفت در زمینه طراحی سه بعدی جواهرات را دارند تا آخر مقاله با من همراه باشند. بنابراین ویدیو را تا انتها مشاهده کنید. سپس مدلسازی را در نرم افزار متریکس گلد انجام دهید. پس اگر در طراحی مدل با استفاده از نرم افزار متریکس گلد به مشکلی برخورد کردید از می توانید از این پست کمک بگیرید.

آموزش طراحی این مدل در نرم افزار راینو (ویدیویی)

آموزش طراحی انگشتر X-Ring در نرم افزار متریکس گلد

 • قدم اول در طراحی این مدل ایجاد Ring Rail مورد نظر در نرم افزار می باشد. در ادامه به طراحی منحنی های مربوط به دستور Crv Network خواهیم کرد.
  برای این کار ابتدا توسط دستور Circle در نمای Top از نقطه F4 دایره ای به قطر 12 میلی متر ترسیم کنید. دستور Circle را بار دیگر اجرا کنید. نقطه Quad بالای دایره ترسیم شده در مرحله قبل را انتخاب کرده و قطر دایره جدید را 2.5 میلی متر انتخاب کنید.
 • به وسیله دستور Move در نمای Top دایره کوچک تر را به سمت پایین حرکت دهید به گونه ای که نقطه Quad این دایره (دایره کوچک) به نقطه Intersection در دایره بزرگتر (به کمک گیره Int) بچسبد. به وسیله دستور Trim نیمه بالایی دایره را حذف کنید. یعنی نقطه ابتدایی حرکت را Quad سمت راست و یا سمت چپ انتخاب کنید، در ادامه با نگه داشتن کلید Shift دایره را به سمت پایین حرکت دهید تا به نقطه Int در دایره بزرگتر بچسبد (گیره Int را روشن کنید.) این نقطه را به عنوان نقطه ثانویه حرکت انتخاب کنید و به دستور پایان دهید.
 • دستور Scale1d را برای دایره برش خورده اجرا کنید. نقطه Quad پایینی را به عنوان نقطه ابتدایی و نقطه Int در محل برخورد دو خط عمود گذر از این نقطه و نقطه برش خورده را به عنوان نقطه ثانویه این دستور انتخاب کنید(از ویدیو کمک بگیرید). در خط دستور عدد 1.3 را وارد کرده و به دستور خاتمه دهید.
 • هم دایره برش خورده و هم دایره بزرگ را انتخاب کنید و دستور Trim را اجرا کنید. خطوط اضافه هر دو منحنی را حذف کنید. به وسیله دستور Rebuild خط برش خورده در مرحله قبل را نقطه کنترلی 6 و درجه 3 بازسازی کنید. نقاط کنترلی این خط را روشن کرده و آنها را ویرایش کنید تا خط برش خورده فرم زیباتری بگیرد.
 • به وسیله دستور Array polar دایره را از نقطه مرکز مختصات 4 بار دوران دهید. دوباره همه خطوط را انتخاب و دستور Trim را برای آن اجرا کنید. همه خطوط را انتخاب و توسط دستور Join آنها را به یکدیگر متصل کنید. حالا قسمت بالایی انگشتر X-Ring را ایجاد کرده اید.
 • دستور Fillet Corner را برای لبه های تیز این قسمت اجرا کنید و شعاع Fillet را بر روی 0.4 قرار دهید.
Fillet Corner of Top Section
Fillet Corner of Top Section

قسمت بالایی انگشتر (تاج) قبل و بعد از Fillet خوردن

 • به وسیله ابزارهایی مانند Move این قسمت را به 2 میلیمتر بالاتر از Ring Rail حرکت دهید.
 • دستور Profile Placer را برای Ring Rail اجرا کرده و پروفایل 15 را برای آن انتخاب کنید و محل این پروفایل را به 0.5 تغییر دهید.
Profile Placer

محل قرارگیری پروفایل وارد شده درون نمای دید پرسپکتیو

 • قبل از اتمام دستور دوبار در نقاط Quad سمت راست و سمت چپ Ring Rail کلیک کنید، تا این پروفایل در موقعیت های 0.25 و 0.75 نیز قرار گیرد و به دستور خاتمه دهید.
 • دستور Explode را برای سه پروفایل قرار گرفته در موقعیت 0.5، 0.25 و 0.75 اجرا کنید تا متلاشی شوند. قسمت کمان این پروفایل ها را نگه داشته و بقیه را حذف کنید. به وسیله دو خط هر سر از کمان باقی مانده در پروفایل های 0.25 و 0.75 را با سر کمان روبروی آن متصل کنید. با استفاده از ترسیم چند خط پروفایلی که در موقعیت 0.5 را نیز ویرایش کنید تا گوشه های آن از حالت نرم به حال تیز تغییر یابند.
Explode of Profile

پروفایل های موقعیت 0.25 و 0.75 که متلاشی و بازسازی شده اند.

 • بعد از این که همه خطوط به یک دیگر متصل شدند یک منحنی شبیه به آنچه در تصویر زیر ترسیم شده است در نمای Right به کمک دستور InterpCurve ترسیم کنید. نقطه ابتدایی این منحنی در قسمت میانی تورفتگی کناری تاج انگشتر انتخاب شده و نقطه انتهایی نیز در قسمت میانی پروفایل ترسیم شده در بخش قبلی خواهد بود.
Explode of Profile of X-Ring

یکی از منحنی های مورد نیاز برای استفاده در Curve Network در نمای Right

 • این منحنی را در همین نما به طرف دیگر نیز Mirror کنید تا همه خطوط مورد نیاز برای دستور Curve Network آماده شود.
 • در ادامه نیز خطوط بالایی، کناری (در هر دو جهت) و منحنی ترسیم شده در قسمت میانی Ring Rail را انتخاب کرده و دستور Curve Network را اجرا کنید تا یک سطح مانند سطح زیر ایجاد شود.
Cruve Network for surface for X-Ring
Curves for Curve Network for X-Ring
Curves for Curve Network for X-Ring
Cruve Network for surface for X-Ring

خطوط مورد نیاز برای اجرای دستور Curve Network و نتیجه اجرای آن را در این دو تصویر مشاهده می کنید.

 • بعد از ایجاد این سطح توسط دستور Curve Network سطح را انتخاب و دستور Cap Planar را برای آن اجرا کنید تا یک حجم بسته ایجاد شود.
 • دستور Cut to Finger Rail را اجرا کنید. حجم مرحله قبل را به وسیله این دستور برش بزنید. حالا نوبت به ترسیم قسمت زیرین انگشتر می رسد.
 • دستور Extract Surface را اجرا کنید. دو سطح از بخش زیرین مدل را به وسیله دستور Extract Surface جدا کنید.
 • به وسیله دستور Duplicate Border خطوط لبه های پایینی این سطح را جدا کنید.
 • در نهایت با اجرا کردن دستور Sweep1 و انتخاب Ring Rail به عنوان مسیر، همچنین انتخاب پروفایل کناری (ایجاد شده توسط دستور Duplicate Border) پروفایل زیرین (ایجاد شده توسط دستور Profile Placer) و پروفایل کناری در سمت مخالف پروفایل اول (ایجاد شده توسط دستور Duplicate Border) قسمت زیرین انگشتر را نیز طراحی کنید.
Base of X-Ring

پایه انگشتر در این مرحله آماده شده است.

 • دستور Extract Surface را اجرا کنید. سطح رویی انگشتر را از آن جدا کرده و حذف کنید.
 • دستور Duplicate Border را اجرا کنید تا از قسمت رویی مدل یک منحنی استخراج شود. به وسیله دستور Offset در نمای Top یک منحنی به موازات منحنی استخراج شده و به فاصله یک میلی متر به سمت داخل از آن ایجاد کنید.
 • از منحنی Offset شده یک منحنی دیگر به فاصله 0.2 میلی متر به سمت بیرون Offset دهید. بار دیگر از خط جدید یک Offset به سمت بیرون Offset بگیرید. این کار را تا آنجا ادامه دهید تا 4 منحنی وجود داشته باشد.
 • دستور FilletCorner را برای همه خطوط به دست آمده با شعاع 0.2 میلی متر اجرا کنید.

ایجاد خطوط موازی توسط دستور Offset در نمای Top

 • درونی ترین خط ممکن را به اندازه 0.7 میلی متر به سمت بالا حرکت دهید.
 • مابین این خط و خط استخراج شده توسط دستور Duplicate Border یک سطح ایجاد کنید. برای این کار از دستور Sweep2 کمک بگیرید.
 • خطوطی که به وسیله دستور Offset به دست آوردید را به وسیله دستور Project در نمای Top برروی سطح بیاندازید.

ایجاد سطح به وسیله دستور Sweep 2 و انداختن خطوط برروی آن به وسیله دستور Project

 • به وسیله این خطوط سطح زیرین آنها را Split بزنید.
 • به وسیله دستور Extrude Surface سطوح را یکی در میان انتخاب کرده و به اندازه 0.15 میلی متر به سمت پایین حجم دهید. سطح رویی این حجم ها را به وسیله دستور Extract Surface جدا کرده و حذف کنید. صفحات باقی مانده را به یک دیگر متصل کنید.

احجام زیرین مدل که به وسیله دستور Extrude Surface به وجود آمده اند.

 • دستور Cap را برای آبجکت انگشتر اجرا کنید تا سطح بسته ایجاد شود.
 • از داخلی ترین خط ممکن یک Offset به سمت داخل به اندازه 0.4 میلی متر بگیرید. دستور FilletCorner را برای خطوط اجرا کرده و شعاع نرم کردن را بر روی 0.2 میلی متر قرار دهید.
 • سطحی که به وسیله Cap به دست آمد را با خط Offset شده Split بزنید.
 • این سطح را به وسیله دستور Offset Surface به اندازه 0.4 میلی متر به سمت داخل Offset کنید. سطح رویی آن را به وسیله دستور Extract Surface جدا کرده و حذف کنید. دیگر احجام باقی مانده را به یک دیگر متصل کنید.

تصویر نهایی انگشتر X-Ring آموزش داده شده در ویدیو که در نرم افزار متریکس گلد مدلسازی شده است.

آموزش طراحی جواهرات در آخرین نسخه از نرم افزار شرکت GemVision متریکس گلد به زودی ….

آموزش طراحی جواهرات در آخرین نسخه از نرم افزار شرکت GemVision متریکس گلد به زودی ….

folderمطالب مرتبط با این مقاله
local_libraryمحصولات پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

shopمحصولات
document_scannerمقالات

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

آموزش طراحی انگشتر X-Ring

folderآموزش, آموزش مدلسازی

مقدمه: آشنایی با انگشتر X-Ring

انگشترهای سبک Signet در زمره انگشترهای خاص مردان هستند. انگشتر X-Ring که در این ویدیو مقاله با آن آشنا می شوید، از دسته این انگشترهاست. این مدل ها در دوران قدیم در میان خانواده های اشرافی رواج فراوان داشته و نشان بزرگی و عزت آن خانواده بوده است. امروزه اما کاربرد این مدلها تغییر کرده و اغلب برای مد و زیبایی استفاده می شود. خاصیت بزرگ بودن، نشان های روز دنیا و همچنین رنگ زیبای فلز مورد استفاده در این مدل ها باعث شده تا تمایل زیادی برای تهیه این مدل ها در بین مردان وجود داشته باشد.

تصویری از مدل هایی مختلف انگشتر Signet

در این پست قصد آموزش یک مدل ساده از این انگشتر ها را در نرم افزار راینو به صورت ویدیویی و در نرم افزار متریکس گلد به صورت متنی داریم. همانطور که می دانید نرم افزار راینو موتور نرم افزار متریکس گلد بوده و همه ابزارهای متریکس گلد بر روی این نرم افزار سوار می شوند. هنرجویانی که قصد پیشرفت در زمینه طراحی سه بعدی جواهرات را دارند تا آخر مقاله با من همراه باشند. بنابراین ویدیو را تا انتها مشاهده کنید. سپس مدلسازی را در نرم افزار متریکس گلد انجام دهید. پس اگر در طراحی مدل با استفاده از نرم افزار متریکس گلد به مشکلی برخورد کردید از می توانید از این پست کمک بگیرید.

آموزش طراحی این مدل در نرم افزار راینو (ویدیویی)

آموزش طراحی انگشتر X-Ring در نرم افزار متریکس گلد

 • قدم اول در طراحی این مدل ایجاد Ring Rail مورد نظر در نرم افزار می باشد. در ادامه به طراحی منحنی های مربوط به دستور Crv Network خواهیم کرد.
  برای این کار ابتدا توسط دستور Circle در نمای Top از نقطه F4 دایره ای به قطر 12 میلی متر ترسیم کنید. دستور Circle را بار دیگر اجرا کنید. نقطه Quad بالای دایره ترسیم شده در مرحله قبل را انتخاب کرده و قطر دایره جدید را 2.5 میلی متر انتخاب کنید.
 • به وسیله دستور Move در نمای Top دایره کوچک تر را به سمت پایین حرکت دهید به گونه ای که نقطه Quad این دایره (دایره کوچک) به نقطه Intersection در دایره بزرگتر (به کمک گیره Int) بچسبد. به وسیله دستور Trim نیمه بالایی دایره را حذف کنید. یعنی نقطه ابتدایی حرکت را Quad سمت راست و یا سمت چپ انتخاب کنید، در ادامه با نگه داشتن کلید Shift دایره را به سمت پایین حرکت دهید تا به نقطه Int در دایره بزرگتر بچسبد (گیره Int را روشن کنید.) این نقطه را به عنوان نقطه ثانویه حرکت انتخاب کنید و به دستور پایان دهید.
 • دستور Scale1d را برای دایره برش خورده اجرا کنید. نقطه Quad پایینی را به عنوان نقطه ابتدایی و نقطه Int در محل برخورد دو خط عمود گذر از این نقطه و نقطه برش خورده را به عنوان نقطه ثانویه این دستور انتخاب کنید(از ویدیو کمک بگیرید). در خط دستور عدد 1.3 را وارد کرده و به دستور خاتمه دهید.
 • هم دایره برش خورده و هم دایره بزرگ را انتخاب کنید و دستور Trim را اجرا کنید. خطوط اضافه هر دو منحنی را حذف کنید. به وسیله دستور Rebuild خط برش خورده در مرحله قبل را نقطه کنترلی 6 و درجه 3 بازسازی کنید. نقاط کنترلی این خط را روشن کرده و آنها را ویرایش کنید تا خط برش خورده فرم زیباتری بگیرد.
 • به وسیله دستور Array polar دایره را از نقطه مرکز مختصات 4 بار دوران دهید. دوباره همه خطوط را انتخاب و دستور Trim را برای آن اجرا کنید. همه خطوط را انتخاب و توسط دستور Join آنها را به یکدیگر متصل کنید. حالا قسمت بالایی انگشتر X-Ring را ایجاد کرده اید.
 • دستور Fillet Corner را برای لبه های تیز این قسمت اجرا کنید و شعاع Fillet را بر روی 0.4 قرار دهید.
Fillet Corner of Top Section
Fillet Corner of Top Section

قسمت بالایی انگشتر (تاج) قبل و بعد از Fillet خوردن

 • به وسیله ابزارهایی مانند Move این قسمت را به 2 میلیمتر بالاتر از Ring Rail حرکت دهید.
 • دستور Profile Placer را برای Ring Rail اجرا کرده و پروفایل 15 را برای آن انتخاب کنید و محل این پروفایل را به 0.5 تغییر دهید.
Profile Placer

محل قرارگیری پروفایل وارد شده درون نمای دید پرسپکتیو

 • قبل از اتمام دستور دوبار در نقاط Quad سمت راست و سمت چپ Ring Rail کلیک کنید، تا این پروفایل در موقعیت های 0.25 و 0.75 نیز قرار گیرد و به دستور خاتمه دهید.
 • دستور Explode را برای سه پروفایل قرار گرفته در موقعیت 0.5، 0.25 و 0.75 اجرا کنید تا متلاشی شوند. قسمت کمان این پروفایل ها را نگه داشته و بقیه را حذف کنید. به وسیله دو خط هر سر از کمان باقی مانده در پروفایل های 0.25 و 0.75 را با سر کمان روبروی آن متصل کنید. با استفاده از ترسیم چند خط پروفایلی که در موقعیت 0.5 را نیز ویرایش کنید تا گوشه های آن از حالت نرم به حال تیز تغییر یابند.
Explode of Profile

پروفایل های موقعیت 0.25 و 0.75 که متلاشی و بازسازی شده اند.

 • بعد از این که همه خطوط به یک دیگر متصل شدند یک منحنی شبیه به آنچه در تصویر زیر ترسیم شده است در نمای Right به کمک دستور InterpCurve ترسیم کنید. نقطه ابتدایی این منحنی در قسمت میانی تورفتگی کناری تاج انگشتر انتخاب شده و نقطه انتهایی نیز در قسمت میانی پروفایل ترسیم شده در بخش قبلی خواهد بود.
Explode of Profile of X-Ring

یکی از منحنی های مورد نیاز برای استفاده در Curve Network در نمای Right

 • این منحنی را در همین نما به طرف دیگر نیز Mirror کنید تا همه خطوط مورد نیاز برای دستور Curve Network آماده شود.
 • در ادامه نیز خطوط بالایی، کناری (در هر دو جهت) و منحنی ترسیم شده در قسمت میانی Ring Rail را انتخاب کرده و دستور Curve Network را اجرا کنید تا یک سطح مانند سطح زیر ایجاد شود.
Cruve Network for surface for X-Ring
Curves for Curve Network for X-Ring
Curves for Curve Network for X-Ring
Cruve Network for surface for X-Ring

خطوط مورد نیاز برای اجرای دستور Curve Network و نتیجه اجرای آن را در این دو تصویر مشاهده می کنید.

 • بعد از ایجاد این سطح توسط دستور Curve Network سطح را انتخاب و دستور Cap Planar را برای آن اجرا کنید تا یک حجم بسته ایجاد شود.
 • دستور Cut to Finger Rail را اجرا کنید. حجم مرحله قبل را به وسیله این دستور برش بزنید. حالا نوبت به ترسیم قسمت زیرین انگشتر می رسد.
 • دستور Extract Surface را اجرا کنید. دو سطح از بخش زیرین مدل را به وسیله دستور Extract Surface جدا کنید.
 • به وسیله دستور Duplicate Border خطوط لبه های پایینی این سطح را جدا کنید.
 • در نهایت با اجرا کردن دستور Sweep1 و انتخاب Ring Rail به عنوان مسیر، همچنین انتخاب پروفایل کناری (ایجاد شده توسط دستور Duplicate Border) پروفایل زیرین (ایجاد شده توسط دستور Profile Placer) و پروفایل کناری در سمت مخالف پروفایل اول (ایجاد شده توسط دستور Duplicate Border) قسمت زیرین انگشتر را نیز طراحی کنید.
Base of X-Ring

پایه انگشتر در این مرحله آماده شده است.

 • دستور Extract Surface را اجرا کنید. سطح رویی انگشتر را از آن جدا کرده و حذف کنید.
 • دستور Duplicate Border را اجرا کنید تا از قسمت رویی مدل یک منحنی استخراج شود. به وسیله دستور Offset در نمای Top یک منحنی به موازات منحنی استخراج شده و به فاصله یک میلی متر به سمت داخل از آن ایجاد کنید.
 • از منحنی Offset شده یک منحنی دیگر به فاصله 0.2 میلی متر به سمت بیرون Offset دهید. بار دیگر از خط جدید یک Offset به سمت بیرون Offset بگیرید. این کار را تا آنجا ادامه دهید تا 4 منحنی وجود داشته باشد.
 • دستور FilletCorner را برای همه خطوط به دست آمده با شعاع 0.2 میلی متر اجرا کنید.

ایجاد خطوط موازی توسط دستور Offset در نمای Top

 • درونی ترین خط ممکن را به اندازه 0.7 میلی متر به سمت بالا حرکت دهید.
 • مابین این خط و خط استخراج شده توسط دستور Duplicate Border یک سطح ایجاد کنید. برای این کار از دستور Sweep2 کمک بگیرید.
 • خطوطی که به وسیله دستور Offset به دست آوردید را به وسیله دستور Project در نمای Top برروی سطح بیاندازید.

ایجاد سطح به وسیله دستور Sweep 2 و انداختن خطوط برروی آن به وسیله دستور Project

 • به وسیله این خطوط سطح زیرین آنها را Split بزنید.
 • به وسیله دستور Extrude Surface سطوح را یکی در میان انتخاب کرده و به اندازه 0.15 میلی متر به سمت پایین حجم دهید. سطح رویی این حجم ها را به وسیله دستور Extract Surface جدا کرده و حذف کنید. صفحات باقی مانده را به یک دیگر متصل کنید.

احجام زیرین مدل که به وسیله دستور Extrude Surface به وجود آمده اند.

 • دستور Cap را برای آبجکت انگشتر اجرا کنید تا سطح بسته ایجاد شود.
 • از داخلی ترین خط ممکن یک Offset به سمت داخل به اندازه 0.4 میلی متر بگیرید. دستور FilletCorner را برای خطوط اجرا کرده و شعاع نرم کردن را بر روی 0.2 میلی متر قرار دهید.
 • سطحی که به وسیله Cap به دست آمد را با خط Offset شده Split بزنید.
 • این سطح را به وسیله دستور Offset Surface به اندازه 0.4 میلی متر به سمت داخل Offset کنید. سطح رویی آن را به وسیله دستور Extract Surface جدا کرده و حذف کنید. دیگر احجام باقی مانده را به یک دیگر متصل کنید.

تصویر نهایی انگشتر X-Ring آموزش داده شده در ویدیو که در نرم افزار متریکس گلد مدلسازی شده است.

آموزش طراحی جواهرات در آخرین نسخه از نرم افزار شرکت GemVision متریکس گلد به زودی ….

آموزش طراحی جواهرات در آخرین نسخه از نرم افزار شرکت GemVision متریکس گلد به زودی ….

folderمطالب مرتبط با این مقاله

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

Instagram
Telegram
local_libraryمحصولات پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

question