آموزش طراحی مدال Helix

folderآموزش, آموزش مدلسازی

مقدمه: آشنایی با مدل Helix

این مدل در دسته مدل های تابیده جواهرات قرار می گیرد و دستور قالب برای طراحی این مدل Helix می باشد. طراحی در دو نرم افزار متریکس و متریکس گلد شباهت بسیار زیادی با هم دارد. فقط در بحث طراحی “حلقه چه” نرم افزار متریکس گلد به دلیل وجود ابزار اختصاصی بهتر عمل می کند. در ادامه به طراحی این مدل در دو نرم افزار متریکس به صورت ویدیویی و نرم افزار متریکس گلد به صورت متنی آشنا خواهیم شد.

تصویری از یک مدل جواهر تابیده

آموزش طراحی “مدال تابیده” در نرم افزار متریکس 9

آموزش طراحی “مدال Helix” در نرم افزار متریکس گلد

برای طراحی یک مدل همیشه از مرکز آن شروع می کنیم. مثلا برای طراحی انگشتر از سنگ مرکزی گل انگشتر شروع می کنیم، شروع طراحی این آویز نیز از مرکز مدل می باشد:

 • دستور Gem

این دستور را اجرا کنید و یک سنگ Diamond با تراش Round به اندازه 2 میلی متر در نقطه F4 فراخوانی کنید.

 • دستور Under Bezel

به وسیله این دستور یک نشیمن گاه برای سنگ خود ایجاد کنید.

نشیمن گاه ایجاد شده برای سنگ 2 میلیمتری

 • دستورات Line و Pipe

این دو دستور برای ایجاد یک چنگ برای سنگ مورد نظر به کار می رود.
به وسیله دستور Line در نمای Front یک خط در سمت راست سنگ و چسبیده به دیواره Under Bezel به گونه ای ترسیم کنید که به صورت حدودی به اندازه 0.6 میلیمتر بالاتر از سنگ رود.

به وسیله دستور Pipe یک استوانه به قطر 0.7 میلی متر برای خط مرحله قبل ایجاد کنید.

چنگ ایجاد شده برای مهار سنگ. قسمت بالایی چنگ به وسیله به وسیله دستور Fillet Edge نرم می شود.

 • کمک رسم Gumball

به وسیله این کمک رسم یک نسخه کپی از سنگ در سمت راست مدل و در نزدیکی آن ایجاد کنید. این کار را در نمای Front انجام دهید. شبیه به آنچه در تصویر زیر می بینید.

چنگ مورد نیاز برای مهار سنگ. قسمت بالایی چنگ به وسیله به وسیله دستور Fillet Edge نرم می شود.

نسخه کپی شده را به اندازه 0.5 میلی متر پایین تر از مدل حرکت دهید.

به نمای Top رفته و چنگی مابین دو سنگ قرار دارد را با وسیله کمک رسم Gumball جابجا کنید تا در موقعیت مناسب خود قرار گیرد. چنگ سنگ کناری را نیز به کمی به سمت بالا حرکت دهید. (آنچه در تصویر می بینید.) در همین نمای این چنگ را نسبت به محور X قرینه کنید.

موقعیت مناسب چنگ ها در نمای Top

 • دستور Array Polar

به وسیله این دستور سنگ کناری را از نقطه F4 به تعداد 6 بار دوران دهید.

دوران آبجکت های (سنگ، دیواره و چنگ) کناری به تعداد 6 بار حول نقطه F4

 • دستور Circle

در نمای Top یک دایره به مرکز F4 به گونه ای ترسیم کنید که به صورت حدودی مماس بر گل ترسیمی در مرحله قبل شود. (تصویر زیر)

دایره محاط کننده سنگ های مرکز مدل

 • دستور Offset

به وسیله این دستور یک دایره Offset به اندازه 1.5 میلی متر به سمت بیرون از دایره ترسیمی ایجاد کنید (نمای Top). این دایره را توسط Gumball به اندازه 0.5 میلی متر به سمت پایین حرکت دهید. نمای (Front)

 • دستور Patch

دو منحنی دایره شکل مرحله قبل را انتخاب کنید و یک سطح ایجاد کنید. این کار را به وسیله دستور Patch انجام دهید.

 • دستور Split

به وسیله این دستور سطحی که از دستور Patch به دست آمد را با دایره درونی مرحله قبل برش بزنید.

 • دستور Offset Surface

ب کمک این دستور سطح برش خورده را به اندازه 1.2 میلی متر به سمت پایین Offset دهید.

حجم ایجاد شده به دور گل طراحی شده

 • دستور Extract IsoCurve

به وسیله این دستور یک خط از سطح دایره ای یک خط منحنی ایجاد کنید.

 • دستور Gems on Curve

به وسیله این دستور برروی خط مرحله قبل سنگ هایی به اندازه 1.5 میلی متر قرار دهید.

 • دستور Prong Placer

چنگ های مربوط به سنگ ها را به کمک این دستور میچینند و با تنظیم پارامترهای مختلف آن چنگ های مناسبی برای مدل ایجاد می کنیم.

 • دستور Gem Cutter

این دستور را برای چیدن مته های مربوط به سنگ ها به کار ببرید. این مته ها را به وسیله دستور Boolean Difference از حجم زیرین سنگ ها کسر کنید.

ایجاد احجام تابیده

 • دستور Offset

این دستور را برای دایره بیرونی حجم مرحله قبل 4 بار تکرار کنید. منحنی دایره ای را به اندازه 2.5 میلی متر به سمت بیرون Offset دهید.

 • دستور Helix

بعد از اجرا در خط دستور گزینه Around Curve را انتخاب کنید. منحنی اولی که Offset کردید را انتخاب کنید. گزینه Turns را برروی 3 قرار دهید. به کمک گیره Quad نقطه مورد نظر دستور Helix را برروی دایره دوم Offset بیاندازید.

 • دستور Rotate

منحنی Helix را بعد از اجرای این دستور انتخاب کنید. در خط دستور گزینه Copy را برروی Yes قرار دهید. نقطه اول چرخش را F4 نقطه دوم را در مکان دلخواه انتخاب کنید. در خط دستور عدد 45 را به عنوان زاویه دوران انتخاب نمایید و به دستور خاتمه دهید.

 • دستور Line

به وسیله این دستور دو نقطه Quad روی منحنی های Helix را به یک دیگر متصل کنید.

 • دستور Sweep2

به وسیله این دستور دو منحنی Helix را به عنوان مسیر و منحنی مرتبط کننده آنها در مرحله قبل را به عنوان پروفایل انتخاب کنید تا یک سطح ایجاد شود.

 • دستور Offset Surface

این سطح را به دو طرح به اندازه 0.25 میلی متر Offset کنید. سطح وسط را حذف نمایید.

 • دستور Blend Surface

لبه دو سطح مرحله قبل را به وسیله دستور Blend Surface مرتبط کنید.

 • دستور Extract IsoCurve

ابن دستور را برای ایجاد خم برروی سطوح به کار می بریم به وسیله این دستور از دو سطح مرحله قبل یک خط در راستای عرض سطح Offset مرحله قبل استخراج کنیدو این سطوح را حذف کنید. این خط را با تعداد نقاط مناسب بازسازی کنید. نقاط را به صورت یکی در میان انتخاب کرده و به مقدار کمی بالاتر ببرید. دستور Sweep2 را دوباره اجرا کنید تا سطوح تابیده این بار با پیچ و خم ایجاد شوند.

تمامی این مراحل را برروی دایره های سوم و چهار نیز اجرا کنید تا فرم تابیده دوم نیز به دست آید.

احجام تابیده به دور سنگ های مرکزی

 • ایجاد حلقه چه

در نهایت با استفاده از دستور Bail یک “حلقه چه” بسیار زیبا برای مدال خود ایجاد کنید. آموزش دستور Bail با کلیک برروی اینجا امکان پذیر است

تصویر نهایی مدل

folderمطالب مرتبط با این مقاله
local_libraryمحصولات پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

shopمحصولات
document_scannerمقالات

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

آموزش طراحی مدال Helix

folderآموزش, آموزش مدلسازی

مقدمه: آشنایی با مدل Helix

این مدل در دسته مدل های تابیده جواهرات قرار می گیرد و دستور قالب برای طراحی این مدل Helix می باشد. طراحی در دو نرم افزار متریکس و متریکس گلد شباهت بسیار زیادی با هم دارد. فقط در بحث طراحی “حلقه چه” نرم افزار متریکس گلد به دلیل وجود ابزار اختصاصی بهتر عمل می کند. در ادامه به طراحی این مدل در دو نرم افزار متریکس به صورت ویدیویی و نرم افزار متریکس گلد به صورت متنی آشنا خواهیم شد.

تصویری از یک مدل جواهر تابیده

آموزش طراحی “مدال تابیده” در نرم افزار متریکس 9

آموزش طراحی “مدال Helix” در نرم افزار متریکس گلد

برای طراحی یک مدل همیشه از مرکز آن شروع می کنیم. مثلا برای طراحی انگشتر از سنگ مرکزی گل انگشتر شروع می کنیم، شروع طراحی این آویز نیز از مرکز مدل می باشد:

 • دستور Gem

این دستور را اجرا کنید و یک سنگ Diamond با تراش Round به اندازه 2 میلی متر در نقطه F4 فراخوانی کنید.

 • دستور Under Bezel

به وسیله این دستور یک نشیمن گاه برای سنگ خود ایجاد کنید.

نشیمن گاه ایجاد شده برای سنگ 2 میلیمتری

 • دستورات Line و Pipe

این دو دستور برای ایجاد یک چنگ برای سنگ مورد نظر به کار می رود.
به وسیله دستور Line در نمای Front یک خط در سمت راست سنگ و چسبیده به دیواره Under Bezel به گونه ای ترسیم کنید که به صورت حدودی به اندازه 0.6 میلیمتر بالاتر از سنگ رود.

به وسیله دستور Pipe یک استوانه به قطر 0.7 میلی متر برای خط مرحله قبل ایجاد کنید.

چنگ ایجاد شده برای مهار سنگ. قسمت بالایی چنگ به وسیله به وسیله دستور Fillet Edge نرم می شود.

 • کمک رسم Gumball

به وسیله این کمک رسم یک نسخه کپی از سنگ در سمت راست مدل و در نزدیکی آن ایجاد کنید. این کار را در نمای Front انجام دهید. شبیه به آنچه در تصویر زیر می بینید.

چنگ مورد نیاز برای مهار سنگ. قسمت بالایی چنگ به وسیله به وسیله دستور Fillet Edge نرم می شود.

نسخه کپی شده را به اندازه 0.5 میلی متر پایین تر از مدل حرکت دهید.

به نمای Top رفته و چنگی مابین دو سنگ قرار دارد را با وسیله کمک رسم Gumball جابجا کنید تا در موقعیت مناسب خود قرار گیرد. چنگ سنگ کناری را نیز به کمی به سمت بالا حرکت دهید. (آنچه در تصویر می بینید.) در همین نمای این چنگ را نسبت به محور X قرینه کنید.

موقعیت مناسب چنگ ها در نمای Top

 • دستور Array Polar

به وسیله این دستور سنگ کناری را از نقطه F4 به تعداد 6 بار دوران دهید.

دوران آبجکت های (سنگ، دیواره و چنگ) کناری به تعداد 6 بار حول نقطه F4

 • دستور Circle

در نمای Top یک دایره به مرکز F4 به گونه ای ترسیم کنید که به صورت حدودی مماس بر گل ترسیمی در مرحله قبل شود. (تصویر زیر)

دایره محاط کننده سنگ های مرکز مدل

 • دستور Offset

به وسیله این دستور یک دایره Offset به اندازه 1.5 میلی متر به سمت بیرون از دایره ترسیمی ایجاد کنید (نمای Top). این دایره را توسط Gumball به اندازه 0.5 میلی متر به سمت پایین حرکت دهید. نمای (Front)

 • دستور Patch

دو منحنی دایره شکل مرحله قبل را انتخاب کنید و یک سطح ایجاد کنید. این کار را به وسیله دستور Patch انجام دهید.

 • دستور Split

به وسیله این دستور سطحی که از دستور Patch به دست آمد را با دایره درونی مرحله قبل برش بزنید.

 • دستور Offset Surface

ب کمک این دستور سطح برش خورده را به اندازه 1.2 میلی متر به سمت پایین Offset دهید.

حجم ایجاد شده به دور گل طراحی شده

 • دستور Extract IsoCurve

به وسیله این دستور یک خط از سطح دایره ای یک خط منحنی ایجاد کنید.

 • دستور Gems on Curve

به وسیله این دستور برروی خط مرحله قبل سنگ هایی به اندازه 1.5 میلی متر قرار دهید.

 • دستور Prong Placer

چنگ های مربوط به سنگ ها را به کمک این دستور میچینند و با تنظیم پارامترهای مختلف آن چنگ های مناسبی برای مدل ایجاد می کنیم.

 • دستور Gem Cutter

این دستور را برای چیدن مته های مربوط به سنگ ها به کار ببرید. این مته ها را به وسیله دستور Boolean Difference از حجم زیرین سنگ ها کسر کنید.

ایجاد احجام تابیده

 • دستور Offset

این دستور را برای دایره بیرونی حجم مرحله قبل 4 بار تکرار کنید. منحنی دایره ای را به اندازه 2.5 میلی متر به سمت بیرون Offset دهید.

 • دستور Helix

بعد از اجرا در خط دستور گزینه Around Curve را انتخاب کنید. منحنی اولی که Offset کردید را انتخاب کنید. گزینه Turns را برروی 3 قرار دهید. به کمک گیره Quad نقطه مورد نظر دستور Helix را برروی دایره دوم Offset بیاندازید.

 • دستور Rotate

منحنی Helix را بعد از اجرای این دستور انتخاب کنید. در خط دستور گزینه Copy را برروی Yes قرار دهید. نقطه اول چرخش را F4 نقطه دوم را در مکان دلخواه انتخاب کنید. در خط دستور عدد 45 را به عنوان زاویه دوران انتخاب نمایید و به دستور خاتمه دهید.

 • دستور Line

به وسیله این دستور دو نقطه Quad روی منحنی های Helix را به یک دیگر متصل کنید.

 • دستور Sweep2

به وسیله این دستور دو منحنی Helix را به عنوان مسیر و منحنی مرتبط کننده آنها در مرحله قبل را به عنوان پروفایل انتخاب کنید تا یک سطح ایجاد شود.

 • دستور Offset Surface

این سطح را به دو طرح به اندازه 0.25 میلی متر Offset کنید. سطح وسط را حذف نمایید.

 • دستور Blend Surface

لبه دو سطح مرحله قبل را به وسیله دستور Blend Surface مرتبط کنید.

 • دستور Extract IsoCurve

ابن دستور را برای ایجاد خم برروی سطوح به کار می بریم به وسیله این دستور از دو سطح مرحله قبل یک خط در راستای عرض سطح Offset مرحله قبل استخراج کنیدو این سطوح را حذف کنید. این خط را با تعداد نقاط مناسب بازسازی کنید. نقاط را به صورت یکی در میان انتخاب کرده و به مقدار کمی بالاتر ببرید. دستور Sweep2 را دوباره اجرا کنید تا سطوح تابیده این بار با پیچ و خم ایجاد شوند.

تمامی این مراحل را برروی دایره های سوم و چهار نیز اجرا کنید تا فرم تابیده دوم نیز به دست آید.

احجام تابیده به دور سنگ های مرکزی

 • ایجاد حلقه چه

در نهایت با استفاده از دستور Bail یک “حلقه چه” بسیار زیبا برای مدال خود ایجاد کنید. آموزش دستور Bail با کلیک برروی اینجا امکان پذیر است

تصویر نهایی مدل

folderمطالب مرتبط با این مقاله

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

Instagram
Telegram
local_libraryمحصولات پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

question