آموزش دستور Gem On Ring Rail

در نرم افزار متریکس 9 (و نسخه های قبل از آن) زمانی که یک سنگ را فراخوانی می کردیم، دقیقا به نقطه F4 می چسبید. برای این که این سنگ را در فاصله معینی از Ring Rail (بالای آن) انتقال دهیم، باید به صورت حدودی سطح روی سنگ را در نمای مقابل و یا کناری به نقطه Quad بالایی Ring Rail می چسباندیم. سپس آن را به وسیله ابزارهایی مانند Gumball، Move و … به اندازه دلخواه بالا می بردیم. حالا فرض کنید سنگ مورد نظر خود را بخواهید مایل تر بر روی Ring Rail قرار دهید، مطمئناً این کار باعث افزایش زمان فرآیند طراحی خواهد شد، زیرا باید دستور Rotate را نیز به کار ببریم!

فراخوانی یک سنگ در نرم افزار متریکس 9 – مراحل جابجایی سنگ به بالای Ring Rail به وسیله ابزار Gumball

در نرم افزار متریکس گلد ابزاری برای جابجایی سنگ برروی Ring Rail ایجاد شده است: Gem On Ring Rail
ابزار Gem on Ring Rail همانگونه که از نام آن مشخص است ابزاری است که یک سنگ با مشخصات مورد نظر را بالای Ring Rail با فاصله دلخواه و دقیق در هر جهتی از Ring Rail قرار خواهد داد، این کار به شدت در زمان صرف شده برای طراحی جواهر موثر خواهد بود.

معرفی دستور Gem on Ring Rail

این دستور همیشه بعد از فراخوانی Ring Rail مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا Ring Rail پیش نیاز این دستور است. به وسیله این دستور همانگونه که بیان شد می توان یک سنگ را با ابعاد مشخص و تراش های مختلف برروی Ring Rail قرار داد.

روش های دسترسی به دستور:

– Gems Menu (in Ribbon bar) > Gem on Ring Rail
– Type “gvGemOnRingRail” in Command bar

آیکن ابزار Gem On Ring Rail

گام های اجرای این دستور:

1- اجرای دستور به یکی از روش های بیان شده.
2- ویرایش پارامترهای مختلف دستور در منوی Gem On Ring Rail در پانل Dynamic Commands و خاتمه دادن به دستور.

منوی ابزار Gem On Ring Rail در پانل Dynamic Commands

پارامترهای مختلف موجود در منوی این دستور
– Ring Rail Input Box

Ring Rail فعلی که قرار است سنگ بر روی آن قرار گیرد در این کادر مشخص می شود.

– Gems Selection Menu

به وسیله این گزینه نوع سنگی که بر روی منحنی قرار خواهد گرفت مشخص خواهد شد. روش کار با این گزینه در جلد اول کتاب “جواهرات در رایانه” به صورت کامل توضیح داده شده است.

– Location

این گزینه محل قرارگیری سنگ روی Ring Rail را مشخص می کند.

– Placement Method

فاصله سنگ از Ring Rail از چند نقطه سنگ مشخص خواهد شد. به وسیله این ابزار می توانید مشخص کنید این نقطه کدام قسمت از سنگ باشد.

– Z Offset

فاصله سنگ وارد شده را ازRing Rail در راستای محور Z به وسیله این پارامتر مشخص خواهیم کرد.

– Y Offset

تعیین فاصه سنگ از Ring Rail در راستای محور Y به وسیله این گزینه مشخص می شود.

– Count

با استفاده از این گزینه تعداد سنگ هایی که توسط این دستور قرار است روی Ring Rail قرار بگیرند مشخص خواهد شد.

– Spacing

زمانی که بیش از یک سنگ را برای قرارگیری بر روی Ring Rail قرار می دهید، به وسیله این گزینه فاصله بین این سنگ ها را مشخص خواهید کرد.

– Y Offset Mirror

به وسیله این گزینه می توان یک سنگ را در راستای محور Y قرینه کرد.

– Tilt

زمانی که از چندین سنگ استفاده می کنید به وسیله این گزینه می توانید شیب هر سنگ را تغییر دهید. (نقطه انتهایی سنگ در نمای Front به دو سمت راست و چپ می چرخد.)

– Angle

این گزینه انتهای سنگ را در نمای Right به دو سمت چپ و راست می چرخاند.

– Rotation

سنگ را نسبت به محور مرکزی آن می چرخاند. این گزینه زمانی که از سنگ Round استفاده می کنید کاربرد ندارد.

– Rotation Symmetry

چرخشی که به وسیله گزینه قبلی تعیین کردید را زمانی که از دو یا چندین سنگ استفاده می کنید در سنگ قرینه آن نیز اعمال می کند.

قرار دادن یک سنگ بالای Ring Rail در نرم افزار متریکس گلد (تنها در یک مرحله!)

آموزش طراحی جواهرات در آخرین نسخه از نرم افزار شرکت GemVision متریکس گلد به زودی ….

آموزش طراحی جواهرات در آخرین نسخه از نرم افزار شرکت GemVision متریکس گلد به زودی ….

folderمطالب مرتبط با این مقاله
local_libraryمحصولات پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

shopمحصولات
document_scannerمقالات

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

آموزش دستور Gem On Ring Rail

در نرم افزار متریکس 9 (و نسخه های قبل از آن) زمانی که یک سنگ را فراخوانی می کردیم، دقیقا به نقطه F4 می چسبید. برای این که این سنگ را در فاصله معینی از Ring Rail (بالای آن) انتقال دهیم، باید به صورت حدودی سطح روی سنگ را در نمای مقابل و یا کناری به نقطه Quad بالایی Ring Rail می چسباندیم. سپس آن را به وسیله ابزارهایی مانند Gumball، Move و … به اندازه دلخواه بالا می بردیم. حالا فرض کنید سنگ مورد نظر خود را بخواهید مایل تر بر روی Ring Rail قرار دهید، مطمئناً این کار باعث افزایش زمان فرآیند طراحی خواهد شد، زیرا باید دستور Rotate را نیز به کار ببریم!

فراخوانی یک سنگ در نرم افزار متریکس 9 – مراحل جابجایی سنگ به بالای Ring Rail به وسیله ابزار Gumball

در نرم افزار متریکس گلد ابزاری برای جابجایی سنگ برروی Ring Rail ایجاد شده است: Gem On Ring Rail
ابزار Gem on Ring Rail همانگونه که از نام آن مشخص است ابزاری است که یک سنگ با مشخصات مورد نظر را بالای Ring Rail با فاصله دلخواه و دقیق در هر جهتی از Ring Rail قرار خواهد داد، این کار به شدت در زمان صرف شده برای طراحی جواهر موثر خواهد بود.

معرفی دستور Gem on Ring Rail

این دستور همیشه بعد از فراخوانی Ring Rail مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا Ring Rail پیش نیاز این دستور است. به وسیله این دستور همانگونه که بیان شد می توان یک سنگ را با ابعاد مشخص و تراش های مختلف برروی Ring Rail قرار داد.

روش های دسترسی به دستور:

– Gems Menu (in Ribbon bar) > Gem on Ring Rail
– Type “gvGemOnRingRail” in Command bar

آیکن ابزار Gem On Ring Rail

گام های اجرای این دستور:

1- اجرای دستور به یکی از روش های بیان شده.
2- ویرایش پارامترهای مختلف دستور در منوی Gem On Ring Rail در پانل Dynamic Commands و خاتمه دادن به دستور.

منوی ابزار Gem On Ring Rail در پانل Dynamic Commands

پارامترهای مختلف موجود در منوی این دستور
– Ring Rail Input Box

Ring Rail فعلی که قرار است سنگ بر روی آن قرار گیرد در این کادر مشخص می شود.

– Gems Selection Menu

به وسیله این گزینه نوع سنگی که بر روی منحنی قرار خواهد گرفت مشخص خواهد شد. روش کار با این گزینه در جلد اول کتاب “جواهرات در رایانه” به صورت کامل توضیح داده شده است.

– Location

این گزینه محل قرارگیری سنگ روی Ring Rail را مشخص می کند.

– Placement Method

فاصله سنگ از Ring Rail از چند نقطه سنگ مشخص خواهد شد. به وسیله این ابزار می توانید مشخص کنید این نقطه کدام قسمت از سنگ باشد.

– Z Offset

فاصله سنگ وارد شده را ازRing Rail در راستای محور Z به وسیله این پارامتر مشخص خواهیم کرد.

– Y Offset

تعیین فاصه سنگ از Ring Rail در راستای محور Y به وسیله این گزینه مشخص می شود.

– Count

با استفاده از این گزینه تعداد سنگ هایی که توسط این دستور قرار است روی Ring Rail قرار بگیرند مشخص خواهد شد.

– Spacing

زمانی که بیش از یک سنگ را برای قرارگیری بر روی Ring Rail قرار می دهید، به وسیله این گزینه فاصله بین این سنگ ها را مشخص خواهید کرد.

– Y Offset Mirror

به وسیله این گزینه می توان یک سنگ را در راستای محور Y قرینه کرد.

– Tilt

زمانی که از چندین سنگ استفاده می کنید به وسیله این گزینه می توانید شیب هر سنگ را تغییر دهید. (نقطه انتهایی سنگ در نمای Front به دو سمت راست و چپ می چرخد.)

– Angle

این گزینه انتهای سنگ را در نمای Right به دو سمت چپ و راست می چرخاند.

– Rotation

سنگ را نسبت به محور مرکزی آن می چرخاند. این گزینه زمانی که از سنگ Round استفاده می کنید کاربرد ندارد.

– Rotation Symmetry

چرخشی که به وسیله گزینه قبلی تعیین کردید را زمانی که از دو یا چندین سنگ استفاده می کنید در سنگ قرینه آن نیز اعمال می کند.

قرار دادن یک سنگ بالای Ring Rail در نرم افزار متریکس گلد (تنها در یک مرحله!)

آموزش طراحی جواهرات در آخرین نسخه از نرم افزار شرکت GemVision متریکس گلد به زودی ….

آموزش طراحی جواهرات در آخرین نسخه از نرم افزار شرکت GemVision متریکس گلد به زودی ….

folderمطالب مرتبط با این مقاله

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

Instagram
Telegram
local_libraryمحصولات پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

question