آموزش دستور Gem On Surface در نرم افزار متریکس گلد

معرفی دستور Gem on Surface

به وسیله این دستور (Gem On Surface) می توان برروی یک صفحه سنگ های مختلفی قرار داد. این ابزار در نرم افزار متریکس 9 نیز وجود داشت، در نرم افزار متریکس گلد با تغییرات اندکی همراه شده است. درادامه به آموزش این دستور می پردازم.

منوی دستور Gem on Surface در متریکس و متریکس گلد

این دستور را زمانی در مدلسازی به کار می بریم که بخواهیم برروی یک سطح به صورتی سنگ های مورد نظر خود را بچینیم که سطح زیرین آن کاملا پر از سنگ شود.

چیدن سنگها با سایزهای مختلف و در مکان های مناسب به وسیله این دستور امکان پذیر است.

دستور Gem on Surface در متریکس گلد

این دستور در دسته بندی Gems در نوار روبان قرار می گیرد. به وسیله این دستور می توانید بر روی یک سطح چندین و چند سنگ با توجه به  نوع سطح، سنگ های موجود در انبار کارگاه و دیگر شرایط بچینید. دانلود نرم افزار متریکس گلد از (اینجا)

روش های دسترسی به دستور:

– Gems Menu in Ribbon bar > Gem on Surface
– Type “gvGemOnSurface” in Command bar

آیکن ابزار Gem On Surface

گام های اجرای دستور:
1- اجرای دستور با استفاده از یکی از روش های بالا
2- انتخاب یک سطح برای چیدن سنگ
3- ویرایش تنظیمات درون منوی این دستور در پنجره Dynamic Commands و کلیک برروی سطح مورد نظر. این مرحله تا زمانی که بخواهید سنگ ها را برروی سطح بچینید ادامه می یابد. برای اتمام دستور از کلید Enter و کلیک راست ماوس استفاده کنید.

منوی Gem on Surface در Dynamic Commands

بررسی پارامترهای مختلف موجود در منوی دستور

– در سه قسمت ابتدایی دستور به ویرایش نوع سنگی که قرار است برروی سطح قرار گیرد می پردازیم.

– Surface Input Box

در کادر Surface Input Box یک سطح را انتخاب میکنیم و سنگ ها را برروی آن می چینیم.

– Delete

این گزینه باعث حذف آخرین سنگی که برروی سطح قرار دادید می شود.

– Mirror U

به وسیله این گزینه می توان سنگ انتخابی را نسبت به جهت محور U گذرا از مرکز سطح قرینه کرد.

– Mirror V

به وسیله این گزینه می توان سنگ انتخابی را نسبت به جهت محور V گذرا از مرکز سطح قرینه کرد.

– Position U

این گزینه سنگ را در جهت U جابجا میکند.

– Position V

این گزینه نیز سنگ را در جهت V جابجا می کند.

– Placement

به وسیله این گزینه سنگ را می توان در جهت محور Z جابجا کرد.

– Placement Method

محل اولیه قرار گیری سنگ برروی سطح به وسیله این گزینه تعیین می شود.

– Rotation

به وسیله این گزینه سنگ را می توان در برروی دوران آن چرخاند.

– Flip

جهت کولت سنگ ها را در دستور Gem On Surface را جابجا می کند.

– Spacing Distance

توسط این گزینه سنگ ها را مقید به پیروی از یک فاصله خاص خواهید کرد.

– Avoid Overlap

زمانی که این گزینه را فعال کنید، باعث می شود زمانی که نشانگر ماوس را به سنگ قبلی گذاشته به سطح نزدیک می شوید سنگ کنونی برروی آن قرار نگیرد.

در این تصویر تعدادی سنگ را برروی یک سطح چیدیم

folderمطالب مرتبط با این مقاله
local_libraryمحصولات پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

shopمحصولات
document_scannerمقالات

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

آموزش دستور Gem On Surface در نرم افزار متریکس گلد

معرفی دستور Gem on Surface

به وسیله این دستور (Gem On Surface) می توان برروی یک صفحه سنگ های مختلفی قرار داد. این ابزار در نرم افزار متریکس 9 نیز وجود داشت، در نرم افزار متریکس گلد با تغییرات اندکی همراه شده است. درادامه به آموزش این دستور می پردازم.

منوی دستور Gem on Surface در متریکس و متریکس گلد

این دستور را زمانی در مدلسازی به کار می بریم که بخواهیم برروی یک سطح به صورتی سنگ های مورد نظر خود را بچینیم که سطح زیرین آن کاملا پر از سنگ شود.

چیدن سنگها با سایزهای مختلف و در مکان های مناسب به وسیله این دستور امکان پذیر است.

دستور Gem on Surface در متریکس گلد

این دستور در دسته بندی Gems در نوار روبان قرار می گیرد. به وسیله این دستور می توانید بر روی یک سطح چندین و چند سنگ با توجه به  نوع سطح، سنگ های موجود در انبار کارگاه و دیگر شرایط بچینید. دانلود نرم افزار متریکس گلد از (اینجا)

روش های دسترسی به دستور:

– Gems Menu in Ribbon bar > Gem on Surface
– Type “gvGemOnSurface” in Command bar

آیکن ابزار Gem On Surface

گام های اجرای دستور:
1- اجرای دستور با استفاده از یکی از روش های بالا
2- انتخاب یک سطح برای چیدن سنگ
3- ویرایش تنظیمات درون منوی این دستور در پنجره Dynamic Commands و کلیک برروی سطح مورد نظر. این مرحله تا زمانی که بخواهید سنگ ها را برروی سطح بچینید ادامه می یابد. برای اتمام دستور از کلید Enter و کلیک راست ماوس استفاده کنید.

منوی Gem on Surface در Dynamic Commands

بررسی پارامترهای مختلف موجود در منوی دستور

– در سه قسمت ابتدایی دستور به ویرایش نوع سنگی که قرار است برروی سطح قرار گیرد می پردازیم.

– Surface Input Box

در کادر Surface Input Box یک سطح را انتخاب میکنیم و سنگ ها را برروی آن می چینیم.

– Delete

این گزینه باعث حذف آخرین سنگی که برروی سطح قرار دادید می شود.

– Mirror U

به وسیله این گزینه می توان سنگ انتخابی را نسبت به جهت محور U گذرا از مرکز سطح قرینه کرد.

– Mirror V

به وسیله این گزینه می توان سنگ انتخابی را نسبت به جهت محور V گذرا از مرکز سطح قرینه کرد.

– Position U

این گزینه سنگ را در جهت U جابجا میکند.

– Position V

این گزینه نیز سنگ را در جهت V جابجا می کند.

– Placement

به وسیله این گزینه سنگ را می توان در جهت محور Z جابجا کرد.

– Placement Method

محل اولیه قرار گیری سنگ برروی سطح به وسیله این گزینه تعیین می شود.

– Rotation

به وسیله این گزینه سنگ را می توان در برروی دوران آن چرخاند.

– Flip

جهت کولت سنگ ها را در دستور Gem On Surface را جابجا می کند.

– Spacing Distance

توسط این گزینه سنگ ها را مقید به پیروی از یک فاصله خاص خواهید کرد.

– Avoid Overlap

زمانی که این گزینه را فعال کنید، باعث می شود زمانی که نشانگر ماوس را به سنگ قبلی گذاشته به سطح نزدیک می شوید سنگ کنونی برروی آن قرار نگیرد.

در این تصویر تعدادی سنگ را برروی یک سطح چیدیم

folderمطالب مرتبط با این مقاله

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

Instagram
Telegram
local_libraryمحصولات پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

question