آموزش دستور Bail در نرم افزار متریکس گلد

در نرم افزار متریکس که طبیعتاً فاقد دستور Bail است طراحی حلقه چه بسیار زمانبر است. روش طراحی حلقه چه در نرم افزار متریکس 9 به این صورت است: یک بیضی و یا دایره ترسیم کرده و برروی آن پروفایل های مختلفی قرار می دهیم و با استفاده از دستور Sweep1 به آبجکت دلخواه خود می رسیم. زمانی را نیز صرف ویرایش این آبجکت می کردیم.

“حلقه چه” طراحی شده در نرم افزار متریکس 9

دستور Bail زمانی که به طراحی آویز گردنبند طراحی می کنید بسیار کارآمد و مفید خواهد بود. به وسیله این دستور می توانید یک حلقه چه بسیار زیبا برای مدال (آویز) خود طراحی کنید.

حلقه چه ایجاد شده به وسیله این دستور در ساخت و یا زمان رندرینگ مفید است. به وسیله پارامترهای دستور Bail به راحتی می توانید حلقه چه مد نظر خود را ویرایش کنید و در مدل های مختلف به کار ببرید. این دستور یکی از دستورات جدید نرم افزار متریکس گلد است که در نسخه های قبلی نرم افزار وجود نداشت. (دانلود نرم افزار متریکس گلد از اینجا)

معرفی دستور Bail

این دستور در دسته بندی Settings در نوار روبان قرار می گیرد. همانطور که قبلاً بیان شد دستور Bail یک “حلقه چه” همراه با یک حلقه رابط ایجاد می کند.

روش های دسترسی به دستور:

– Settings Menu (in Ribbon bar) > Bail
– Type “gvBail” in Command bar

آیکن ابزار Bail

گام های اجرای دستور:
1- اجرای دستور به یکی از روش های بیان شده
2- ویرایش پارامترهای مختلف در منوی مربوط به دستور Bail در پانل Dynamic Commands و خاتمه دادن به دستور.

سه زبانه منوی دستور Bail در پانل Dynamic Commands

بررسی پارامتر های مختلف موجود در منوی دستور Bail
زبانه Rail

تنظیمات این قسمت مربوط به قسمت داخلی Bail است.

– Select Rail

به وسیله این گزینه می توانید مسیری که دو پروفایل مربوط به حلقه چه روی آن Sweep می خورند را مشاهده کرده و یا ویرایش کنید.

– Internal Width

تنظیم عرض در طول محور Y ها.

– Internal Height

تنظیم ارتفاع در طور محور Z ها.

زبانه Profile

تنظیمات این قسمت مربوط به قسمت داخلی حلقه چه است.

– Top Profile

برای درک این مطلب که کدام قسمت بالا و کدام قسمت پایین حلقه چه می باشد فرض کنید که حلقه چه به مدال متصل بوده و در گردن آویز است. بالا و پایین حلقه چه همان قسمت بالا و پایین آن در زمان آویز بودن است. این گزینه پروفایل قسمت بالایی حلقه چه را مشخص می کند.

– Bottom Profile

با استفاده از این گزینه نیز می توانید یک پروفایل دیگر برای قسمت پایین حلقه چه تعیین کنید. با توجه به این که این قسمت به حلقه مدال متصل می شود پهنا و ضخامت پروفایل باید کوچک تر از پروفایل بالایی تعیین شده باشد. گزینه های بعدی این منو برای تعیین ضخامت و پهنای این قسمت به کار می روند.

– Top Profile Width

پهنای پروفایل بالایی حلقه چه به وسیله این گزینه تعیین می شود.

– Top Profile Height

ارتفاع پروفایل بالایی حلقه چه را به وسیله این گزینه تعیین خواهیم کرد. (منظور از ارتفاع همان ضخامت پروفایل می باشد.)

– Bottom Profile Width

این گزینه نیز مانند عرض پروفایل پایینی حلقه چه را تعیین می کند. همانطور که بیان شد این گزینه باید کمتر گزینه Top Profile Height تنظیم شود.

– Bottom Profile Height

ضخامت پروفایل پایین نیز به وسیله این گزینه تعیین می شود. این گزینه نیز باید کمتر از Top Profile Height تنظیم گردد.

زبانه Jump Ring

تنظیمات این قسمت مربوط به قسمت داخلی حلقه چه است.

– Jump Ring / Toggle

حلقه اتصال در دستور Bail به شکل یک دونات می باشد. در برخی موارد از مدل های طراحی استفاده از این گزینه اجتناب ناپذیر است ولی معمولا از آن استفاده نمی شود

– Internal Diameter

ضخامت دایره تو خالی وسط مدل به وسیله این گزینه تعیین می شود. این گزینه به مدل طراحی شده بستگی دارد.

– Diameter

ضخامت دونات حلقه ارتباطی به وسیله این گزینه تعیین می شود. معمولا این گزینه را برروی 1 تا 1.3 تعیین می کنند.

folderمطالب مرتبط با این مقاله
local_libraryمحصولات پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

shopمحصولات
document_scannerمقالات

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

آموزش دستور Bail در نرم افزار متریکس گلد

در نرم افزار متریکس که طبیعتاً فاقد دستور Bail است طراحی حلقه چه بسیار زمانبر است. روش طراحی حلقه چه در نرم افزار متریکس 9 به این صورت است: یک بیضی و یا دایره ترسیم کرده و برروی آن پروفایل های مختلفی قرار می دهیم و با استفاده از دستور Sweep1 به آبجکت دلخواه خود می رسیم. زمانی را نیز صرف ویرایش این آبجکت می کردیم.

“حلقه چه” طراحی شده در نرم افزار متریکس 9

دستور Bail زمانی که به طراحی آویز گردنبند طراحی می کنید بسیار کارآمد و مفید خواهد بود. به وسیله این دستور می توانید یک حلقه چه بسیار زیبا برای مدال (آویز) خود طراحی کنید.

حلقه چه ایجاد شده به وسیله این دستور در ساخت و یا زمان رندرینگ مفید است. به وسیله پارامترهای دستور Bail به راحتی می توانید حلقه چه مد نظر خود را ویرایش کنید و در مدل های مختلف به کار ببرید. این دستور یکی از دستورات جدید نرم افزار متریکس گلد است که در نسخه های قبلی نرم افزار وجود نداشت. (دانلود نرم افزار متریکس گلد از اینجا)

معرفی دستور Bail

این دستور در دسته بندی Settings در نوار روبان قرار می گیرد. همانطور که قبلاً بیان شد دستور Bail یک “حلقه چه” همراه با یک حلقه رابط ایجاد می کند.

روش های دسترسی به دستور:

– Settings Menu (in Ribbon bar) > Bail
– Type “gvBail” in Command bar

آیکن ابزار Bail

گام های اجرای دستور:
1- اجرای دستور به یکی از روش های بیان شده
2- ویرایش پارامترهای مختلف در منوی مربوط به دستور Bail در پانل Dynamic Commands و خاتمه دادن به دستور.

سه زبانه منوی دستور Bail در پانل Dynamic Commands

بررسی پارامتر های مختلف موجود در منوی دستور Bail
زبانه Rail

تنظیمات این قسمت مربوط به قسمت داخلی Bail است.

– Select Rail

به وسیله این گزینه می توانید مسیری که دو پروفایل مربوط به حلقه چه روی آن Sweep می خورند را مشاهده کرده و یا ویرایش کنید.

– Internal Width

تنظیم عرض در طول محور Y ها.

– Internal Height

تنظیم ارتفاع در طور محور Z ها.

زبانه Profile

تنظیمات این قسمت مربوط به قسمت داخلی حلقه چه است.

– Top Profile

برای درک این مطلب که کدام قسمت بالا و کدام قسمت پایین حلقه چه می باشد فرض کنید که حلقه چه به مدال متصل بوده و در گردن آویز است. بالا و پایین حلقه چه همان قسمت بالا و پایین آن در زمان آویز بودن است. این گزینه پروفایل قسمت بالایی حلقه چه را مشخص می کند.

– Bottom Profile

با استفاده از این گزینه نیز می توانید یک پروفایل دیگر برای قسمت پایین حلقه چه تعیین کنید. با توجه به این که این قسمت به حلقه مدال متصل می شود پهنا و ضخامت پروفایل باید کوچک تر از پروفایل بالایی تعیین شده باشد. گزینه های بعدی این منو برای تعیین ضخامت و پهنای این قسمت به کار می روند.

– Top Profile Width

پهنای پروفایل بالایی حلقه چه به وسیله این گزینه تعیین می شود.

– Top Profile Height

ارتفاع پروفایل بالایی حلقه چه را به وسیله این گزینه تعیین خواهیم کرد. (منظور از ارتفاع همان ضخامت پروفایل می باشد.)

– Bottom Profile Width

این گزینه نیز مانند عرض پروفایل پایینی حلقه چه را تعیین می کند. همانطور که بیان شد این گزینه باید کمتر گزینه Top Profile Height تنظیم شود.

– Bottom Profile Height

ضخامت پروفایل پایین نیز به وسیله این گزینه تعیین می شود. این گزینه نیز باید کمتر از Top Profile Height تنظیم گردد.

زبانه Jump Ring

تنظیمات این قسمت مربوط به قسمت داخلی حلقه چه است.

– Jump Ring / Toggle

حلقه اتصال در دستور Bail به شکل یک دونات می باشد. در برخی موارد از مدل های طراحی استفاده از این گزینه اجتناب ناپذیر است ولی معمولا از آن استفاده نمی شود

– Internal Diameter

ضخامت دایره تو خالی وسط مدل به وسیله این گزینه تعیین می شود. این گزینه به مدل طراحی شده بستگی دارد.

– Diameter

ضخامت دونات حلقه ارتباطی به وسیله این گزینه تعیین می شود. معمولا این گزینه را برروی 1 تا 1.3 تعیین می کنند.

folderمطالب مرتبط با این مقاله

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

Instagram
Telegram
local_libraryمحصولات پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

question