آموزش طراحی انگشتر هدیه سالگرد ازدواج

folderآموزش, آموزش مدلسازی

مقدمه آشنایی با حلقه سالگرد

پس از پنج یا ده سال ازدواج (یا حتی فقط یک) بسیاری از زوج ها سالگرد خود را با هدایای ویژه جشن می گیرند. حلقه سالگرد راهی برای نشان دادن عشق و تعهدی است که با همسرتان به اشتراک گذاشته اید. بسته به نقطه عطف، حلقه های سالگرد اغلب نوارهایی هستند که با الماس یا سنگ های قیمتی تزئین شده اند. اگرچه هیچ قانون مشخصی وجود ندارد تا مطمئن شوید طرحی را انتخاب کرده اید که متناسب با سبک شخصی شریک زندگی شما باشد و رابطه منحصر به فردتان را جشن بگیرید.

نمونه ای از انگشترهای سالگرد

در این مقاله آموزش طراحی انگشتر هدیه در دو نرم افزار راینو (به صورت ویدیویی) و در نرم افزار متریکس گلد (به صورت متنی و مرحله به مرحله) خواهیم پرداخت.

در قدم اول در ویدیوی زیر آموزش طراحی انگشتر در نرم افزار راینو را مشاهده می کنید: (دانلود نرم افزار راینو از وبسایت Soft98)

ویدیو آموزش طراحی انگشتر Anniversary

آموزش طراحی انگشتر Anniversary در نرم افزار متریکس گلد

در قدم بعدی انگشتر بسیار زیبایی که در نرم افزار راینو طراحی کردیم (انگشتر Anniversary) را در نرم افزار متریکس گلد طراحی خواهیم کرد. (دانلود نرم افزار متریکس گلد) برای طراحی این مدل ترکیبی از دستورات مختلف نرم افزار راینو و متریکس گلد را استفاده خواهیم کرد.

 • دستور Ring Rail

با استفاده از این دستور با توجه به استاندارد مورد نظر خود یک Ring Rail را فراخوانی کنید.

 • دستور Gem on Ring Rail

بعد از اجرای این دستور به ویرایش پارامترهای آن به صورت زیر بپردازید (فقط گزینه هایی که باید تغییر کنند):

Size List: Round Cut 1.5 mm
Z Offset: 1.5 mm

 • دستور Rectangle

این دستور را در نمای Top اجرا کرده و گزینه Center را انتخاب کنید. نقطه F4 به عنوان مرکز مستطیل انتخاب کرده و اندازه طول مستطیل را 6 میلی متر و عرض مستطیل را برابر مقدار 5.4 میلی متر قرار دهید.

 • دستور Line

در نمای Top به وسیله این دستور یک خط به طول 1 میلی متر و به صورت افقی از گوشه پایین سمت راست مستطیل مرحله قبل ترسیم کنید. نقاط کنترلی این خط را روشن کنید. نقطه سمت انتهای خط را انتخاب و آن را به اندازه 0.4 میلی متر به سمت بالا حرکت دهید.

 • دستور Rotate

در همان نمای Top دستور Rotate را با پارامتر Copy = Yes اجرا کنید. خط مرحله قبل را انتخاب کنید. نقطه F4 و سپس یک نقطه در راستای محور X به عنوان نقطه دوم محور فرضی چرخش انتخاب نمایید. خط انتخاب شده را به اندازه 180 درجه بچرخانید تا در گوشه بالایی سمت چپ مستطیل قرار گیرد.

ترسیم خط یک میلی متری و ویرایش نقاط کنترلی و دوران دادن آن توسط دستور Rotate

 • دستور Blend Curve

دو سر مقابل در دو خط مراحل قبل را به وسیله این دستور به یک دیگر متصل کنید. دو خط مرحله قبل و منحنی به وجود آمده توسط این دستور را توسط دستور Join به یک دیگر متصل کنید.

تصویر منحنی Blend بین دو خط

 • دستور Rebuild

به وسیله دستور Rebuild منحنی مرحله قبل را با تعداد نقاط کنترلی 7 و درجه 3 بازسازی کنید. مستطیل ترسیم شده را حذف کنید.

 • دستور Curve from 2 View

در نمای Perspective این دستور را اجرا کنید. منحنی مرحله قبل را به وسیله این دستور برروی Ring Rail بیاندازید. این منحنی در دو سمت Ring Rail قرار خواهد گرفت. منحنی پایینی را انتخاب و حذف کنید. پارامترهای این دستور را به صورت زیر ویرایش کنید:

 • دستور Profile Placer

در نمای Perspective این دستور را اجرا کنید. به وسیله این دستور سه پروفایل نیاز داریم. برای ایجاد سه پروفایل باید در سه ناحیه از منحنی کلیک کنیم تا در آن نقاط پروفایل های جدیدی ایجاد شود.

Profile Position: 0.88
Profile Width: 0.7
Profile Height: 1.1
Profile: 02

Profile Position: 0.5
Profile Width: 1.1
Profile Height: 2
Profile: 02

Profile Position: 0.12
Profile Width: 0.7
Profile Height: 1.2
Profile: 02

در تنظیمات دستور Profile Placer گزینه Activate Sweep را روشن کنید.

پروفایل های مورد نیاز برروی منحنی Curve from 2 View

 • دستور Profile Cap

به وسیله این دستور در نمای Perspective دو سر باز آبجکت ایجاد شده توسط دستور Profile Placer را ببندید. همه منحنی ها را به جز Ring Rail انتخاب و به لایه دیگری برده و آن لایه را خاموش کنید.

 • دستور Rotate

در نمای Front دستور Rotate را اجرا کنید. آبجکتی که طراحی کردید را انتخاب کنید و آن را گونه ای بچرخانید که به مقدارکمی از سنگ فاصله بگیرد (حدود 0.2 میلی متر). به دستور خاتمه دهید و بار دیگر آن را اینبار در نمای Top اجرا کنید. در خط دستور گزینه Copy را برروی Yes قرار دهید و آبجکت مرحله قبل را 180 درجه بچرخانید. به دستور خاتمه دهید.

آبجکتی که به عنوان دیواره سنگ از آن استفاده می شود.

 • دستور Gem

این دستور را اجرا کرده یک سنگ با مشخصات زیر فراخوانی کنید:

 • کمک رسم Gumball

به وسیله کمک رسم Gumball سنگ را که در مرحله قبل فراخوانی کردید به صورت زیر جا به جا کنید تا در راستای سنگ اولیه قرار گیرد.
در اولین قدم سنگ را به اندازه 1.7 میلی متر به سمت راست حرکت دهید. در قدم بعدی نیز این سنگ را به اندازه 10 میلی متر به بالا ببرید.

 • دستور Rotate

سنگ مرحله قبل را به وسیله این دستور در نمای Top با گزینه Copy=Yes به اندازه 180 درجه بچرخانید.

 • دستور Under Bezel

به وسیله این دستور و با توجه به سایز سنگ ها برای هر کدام از سنگ ها به طور جداگانه دیواره زیرین برای نگه داشتن سنگ ایجاد کنید

 • دستور Head

به وسیله این دستور نیز برای سنگ ها چنگ هایی را ایجاد کنید به گونه ای که هم با دیواره زیرین سنگ ها و هم با دیواره کناری (آبجکتی که با Sweep 1 ایجاد کردید) تداخل داشته باشند.

 • دستور Rotate

این دستور را در نمای Front اجرا کنید. در خط دستور گزینه Copy را برروی Yes قرار دهید. آبجکت های انتخابی در تصویر (رنگ زرد) را انتخاب کنید و آنها را به ترتیب با زاویه های 15- و 30- و 45- دوران دهید.

بار دیگر این دستور را با گزینه Copy=Yes در نمای Top اجرا کنید. همه آبجکت های نیمه سمت راست (آبجکت هایی که آنها را در مرحله قبل دوران دادید) را انتخاب و آنها را با گزینه Copy = Yes به اندازه 180 درجه بچرخانید.

تصویر اول آبجکت هایی که باید برای دوران انتخاب شوند و تصویر دوم گل انگشتر (قسمت Quad تا Quad رویی انگشتر)

ایجاد رکاب انگشتر

 • دستور Profile Placer

این دستور را برای Ring Rail اجرا کنید. دو پروفایل با مشخصات زیر برای منحنی Ring Rail فراخوانی کنید:

Profile Position: 0.5
Profile Width: 3
Profile Height: 0.9
Profile: 03

Profile Position: 0
Profile Width: 6.5
Profile Height: 1.7
Profile: 03

قبل از خاتمه دادن به دستور گزینه Auto Sweep را فعال کنید.

Ring مورد نظر برای رکاب انگشتر به صورت خام

 • دستور Extract IsoCurve

به وسیله این دستور دو منحنی از قسمت زیر و روی آبجکت سمت راست شبیه به حرف S استخراج کنید. سعی کنید این دو منحنی برروی یک خط که از نقطه F4 می گذرد قرار گیرد.

استخراج خط از آبجکت کناری (سمت راست)

 • دستور Loft

به وسیله این دستور بین دو منحنی استخراجی (دستور Extract IsoCurve) یک سطح ایجاد کنید.

 • دستور Extend Surface

به وسیله این دستور در نمای Perspective سطح به وجود آمده از دستور Loft را از قسمت بالا و پایین امتداد دهید به گونه ای که از آبجکت رکاب بیرون بزند

نتیجه دستور Loft و امتداد آن

 • دستور Rotate

به وسیله این دستور و با قرار دادن گزینه Copy = Yes سطحی که توسط دستور Loft ایجاد کردید را در راستای محور X بچرخانید تا در طرف دیگر رکاب انگشتر نیز قرار گیرد.

 • دستور Create Solid

این دستور را در نمای Perspective اجرا کنید. آبجکت رکاب انگشتر و هم چنین دو سطح مرحله قبل را انتخاب کرده و به دستور خاتمه دهید. در نهایت نیز همه آبجکت های اضافه را حذف کنید.

تصویر نهایی مدل در نرم افزار متریکس

folderمطالب مرتبط با این مقاله
local_libraryمحصولات پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

shopمحصولات
document_scannerمقالات

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

آموزش طراحی انگشتر هدیه سالگرد ازدواج

folderآموزش, آموزش مدلسازی

مقدمه آشنایی با حلقه سالگرد

پس از پنج یا ده سال ازدواج (یا حتی فقط یک) بسیاری از زوج ها سالگرد خود را با هدایای ویژه جشن می گیرند. حلقه سالگرد راهی برای نشان دادن عشق و تعهدی است که با همسرتان به اشتراک گذاشته اید. بسته به نقطه عطف، حلقه های سالگرد اغلب نوارهایی هستند که با الماس یا سنگ های قیمتی تزئین شده اند. اگرچه هیچ قانون مشخصی وجود ندارد تا مطمئن شوید طرحی را انتخاب کرده اید که متناسب با سبک شخصی شریک زندگی شما باشد و رابطه منحصر به فردتان را جشن بگیرید.

نمونه ای از انگشترهای سالگرد

در این مقاله آموزش طراحی انگشتر هدیه در دو نرم افزار راینو (به صورت ویدیویی) و در نرم افزار متریکس گلد (به صورت متنی و مرحله به مرحله) خواهیم پرداخت.

در قدم اول در ویدیوی زیر آموزش طراحی انگشتر در نرم افزار راینو را مشاهده می کنید: (دانلود نرم افزار راینو از وبسایت Soft98)

ویدیو آموزش طراحی انگشتر Anniversary

آموزش طراحی انگشتر Anniversary در نرم افزار متریکس گلد

در قدم بعدی انگشتر بسیار زیبایی که در نرم افزار راینو طراحی کردیم (انگشتر Anniversary) را در نرم افزار متریکس گلد طراحی خواهیم کرد. (دانلود نرم افزار متریکس گلد) برای طراحی این مدل ترکیبی از دستورات مختلف نرم افزار راینو و متریکس گلد را استفاده خواهیم کرد.

 • دستور Ring Rail

با استفاده از این دستور با توجه به استاندارد مورد نظر خود یک Ring Rail را فراخوانی کنید.

 • دستور Gem on Ring Rail

بعد از اجرای این دستور به ویرایش پارامترهای آن به صورت زیر بپردازید (فقط گزینه هایی که باید تغییر کنند):

Size List: Round Cut 1.5 mm
Z Offset: 1.5 mm

 • دستور Rectangle

این دستور را در نمای Top اجرا کرده و گزینه Center را انتخاب کنید. نقطه F4 به عنوان مرکز مستطیل انتخاب کرده و اندازه طول مستطیل را 6 میلی متر و عرض مستطیل را برابر مقدار 5.4 میلی متر قرار دهید.

 • دستور Line

در نمای Top به وسیله این دستور یک خط به طول 1 میلی متر و به صورت افقی از گوشه پایین سمت راست مستطیل مرحله قبل ترسیم کنید. نقاط کنترلی این خط را روشن کنید. نقطه سمت انتهای خط را انتخاب و آن را به اندازه 0.4 میلی متر به سمت بالا حرکت دهید.

 • دستور Rotate

در همان نمای Top دستور Rotate را با پارامتر Copy = Yes اجرا کنید. خط مرحله قبل را انتخاب کنید. نقطه F4 و سپس یک نقطه در راستای محور X به عنوان نقطه دوم محور فرضی چرخش انتخاب نمایید. خط انتخاب شده را به اندازه 180 درجه بچرخانید تا در گوشه بالایی سمت چپ مستطیل قرار گیرد.

ترسیم خط یک میلی متری و ویرایش نقاط کنترلی و دوران دادن آن توسط دستور Rotate

 • دستور Blend Curve

دو سر مقابل در دو خط مراحل قبل را به وسیله این دستور به یک دیگر متصل کنید. دو خط مرحله قبل و منحنی به وجود آمده توسط این دستور را توسط دستور Join به یک دیگر متصل کنید.

تصویر منحنی Blend بین دو خط

 • دستور Rebuild

به وسیله دستور Rebuild منحنی مرحله قبل را با تعداد نقاط کنترلی 7 و درجه 3 بازسازی کنید. مستطیل ترسیم شده را حذف کنید.

 • دستور Curve from 2 View

در نمای Perspective این دستور را اجرا کنید. منحنی مرحله قبل را به وسیله این دستور برروی Ring Rail بیاندازید. این منحنی در دو سمت Ring Rail قرار خواهد گرفت. منحنی پایینی را انتخاب و حذف کنید. پارامترهای این دستور را به صورت زیر ویرایش کنید:

 • دستور Profile Placer

در نمای Perspective این دستور را اجرا کنید. به وسیله این دستور سه پروفایل نیاز داریم. برای ایجاد سه پروفایل باید در سه ناحیه از منحنی کلیک کنیم تا در آن نقاط پروفایل های جدیدی ایجاد شود.

Profile Position: 0.88
Profile Width: 0.7
Profile Height: 1.1
Profile: 02

Profile Position: 0.5
Profile Width: 1.1
Profile Height: 2
Profile: 02

Profile Position: 0.12
Profile Width: 0.7
Profile Height: 1.2
Profile: 02

در تنظیمات دستور Profile Placer گزینه Activate Sweep را روشن کنید.

پروفایل های مورد نیاز برروی منحنی Curve from 2 View

 • دستور Profile Cap

به وسیله این دستور در نمای Perspective دو سر باز آبجکت ایجاد شده توسط دستور Profile Placer را ببندید. همه منحنی ها را به جز Ring Rail انتخاب و به لایه دیگری برده و آن لایه را خاموش کنید.

 • دستور Rotate

در نمای Front دستور Rotate را اجرا کنید. آبجکتی که طراحی کردید را انتخاب کنید و آن را گونه ای بچرخانید که به مقدارکمی از سنگ فاصله بگیرد (حدود 0.2 میلی متر). به دستور خاتمه دهید و بار دیگر آن را اینبار در نمای Top اجرا کنید. در خط دستور گزینه Copy را برروی Yes قرار دهید و آبجکت مرحله قبل را 180 درجه بچرخانید. به دستور خاتمه دهید.

آبجکتی که به عنوان دیواره سنگ از آن استفاده می شود.

 • دستور Gem

این دستور را اجرا کرده یک سنگ با مشخصات زیر فراخوانی کنید:

 • کمک رسم Gumball

به وسیله کمک رسم Gumball سنگ را که در مرحله قبل فراخوانی کردید به صورت زیر جا به جا کنید تا در راستای سنگ اولیه قرار گیرد.
در اولین قدم سنگ را به اندازه 1.7 میلی متر به سمت راست حرکت دهید. در قدم بعدی نیز این سنگ را به اندازه 10 میلی متر به بالا ببرید.

 • دستور Rotate

سنگ مرحله قبل را به وسیله این دستور در نمای Top با گزینه Copy=Yes به اندازه 180 درجه بچرخانید.

 • دستور Under Bezel

به وسیله این دستور و با توجه به سایز سنگ ها برای هر کدام از سنگ ها به طور جداگانه دیواره زیرین برای نگه داشتن سنگ ایجاد کنید

 • دستور Head

به وسیله این دستور نیز برای سنگ ها چنگ هایی را ایجاد کنید به گونه ای که هم با دیواره زیرین سنگ ها و هم با دیواره کناری (آبجکتی که با Sweep 1 ایجاد کردید) تداخل داشته باشند.

 • دستور Rotate

این دستور را در نمای Front اجرا کنید. در خط دستور گزینه Copy را برروی Yes قرار دهید. آبجکت های انتخابی در تصویر (رنگ زرد) را انتخاب کنید و آنها را به ترتیب با زاویه های 15- و 30- و 45- دوران دهید.

بار دیگر این دستور را با گزینه Copy=Yes در نمای Top اجرا کنید. همه آبجکت های نیمه سمت راست (آبجکت هایی که آنها را در مرحله قبل دوران دادید) را انتخاب و آنها را با گزینه Copy = Yes به اندازه 180 درجه بچرخانید.

تصویر اول آبجکت هایی که باید برای دوران انتخاب شوند و تصویر دوم گل انگشتر (قسمت Quad تا Quad رویی انگشتر)

ایجاد رکاب انگشتر

 • دستور Profile Placer

این دستور را برای Ring Rail اجرا کنید. دو پروفایل با مشخصات زیر برای منحنی Ring Rail فراخوانی کنید:

Profile Position: 0.5
Profile Width: 3
Profile Height: 0.9
Profile: 03

Profile Position: 0
Profile Width: 6.5
Profile Height: 1.7
Profile: 03

قبل از خاتمه دادن به دستور گزینه Auto Sweep را فعال کنید.

Ring مورد نظر برای رکاب انگشتر به صورت خام

 • دستور Extract IsoCurve

به وسیله این دستور دو منحنی از قسمت زیر و روی آبجکت سمت راست شبیه به حرف S استخراج کنید. سعی کنید این دو منحنی برروی یک خط که از نقطه F4 می گذرد قرار گیرد.

استخراج خط از آبجکت کناری (سمت راست)

 • دستور Loft

به وسیله این دستور بین دو منحنی استخراجی (دستور Extract IsoCurve) یک سطح ایجاد کنید.

 • دستور Extend Surface

به وسیله این دستور در نمای Perspective سطح به وجود آمده از دستور Loft را از قسمت بالا و پایین امتداد دهید به گونه ای که از آبجکت رکاب بیرون بزند

نتیجه دستور Loft و امتداد آن

 • دستور Rotate

به وسیله این دستور و با قرار دادن گزینه Copy = Yes سطحی که توسط دستور Loft ایجاد کردید را در راستای محور X بچرخانید تا در طرف دیگر رکاب انگشتر نیز قرار گیرد.

 • دستور Create Solid

این دستور را در نمای Perspective اجرا کنید. آبجکت رکاب انگشتر و هم چنین دو سطح مرحله قبل را انتخاب کرده و به دستور خاتمه دهید. در نهایت نیز همه آبجکت های اضافه را حذف کنید.

تصویر نهایی مدل در نرم افزار متریکس

folderمطالب مرتبط با این مقاله

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

Instagram
Telegram
local_libraryمحصولات پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

question