تعرفه تبلیغات در وبسایت مهدی کرمانی

رپورتاژ آگهی

رپورتاژ اگهی وبسایت مهدی کرمانی
500 هزار تومان
تعرفه تبلیغات صفحه اول
ــــــــــــــــــــــــ
 • بنر ثابت کشیده صفحه اول
 • قرار دادن بنر یا ویدیو در کانال تلگرام
 • نمایش به مدت یک هفته
 • بالاترین آمار دیده شدن
 • نمونه آگهی در وبسایت

رپورتاژ آگهی

رپورتاژ اگهی وبسایت مهدی کرمانی
300 هزار تومان
تعرفه تبلیغ مربعی در صفحات
ــــــــــــــــــــــــ
 • بنر ثابت مربعی در صفحات
 • قرار دادن بنر یا ویدیو در کانال تلگرام
 • نمایش به مدت یک هفته
 • بالاترین آمار دیده شدن
 • نمونه آگهی در وبسایت

رپورتاژ آگهی

رپورتاژ اگهی وبسایت مهدی کرمانی
150 هزار تومان
تبلیعات کانال و یا اینستاگرام
ــــــــــــــــــــــــ
 • بنر ثابت کشیده صفحه اول
 • قرار دادن بنر یا ویدیو در کانال تلگرام
 • نمایش به مدت یک هفته
 • بالاترین آمار دیده شدن
 • نمونه آگهی در وبسایت
تصاویر نمونه تبلیغات

نمونه تصویر بنر صفحه اول

نمونه تصویر بنر مربعی صفحات

نمونه تصویر بنر اینستاگرام و تلگرام

برای دریافت مشاوره و ثبت درخواست با ایجاد اکانت تیکت ارسال کنید.

question